Základní škola v Kostelní Lhotě


Co nabízíme?

  • škola rodinného typu
  • nízký počet žáků ve třídě
  • všestranný rozvoj osobnosti
  • anglický jazyk od 1.třídy
  • práce se soudobými technologiemi

 

  • Úvodní stránka

Olympijské heslo, jehož autorství se připisuje příteli Pierre de Coubertina, pedagogovi a sportovnímu funkcionáři R. P. Didonovi, vyjadřuje poselství MOV ke všem, kdo náleží k olympijskému hnutí: usilovat o neustálý pokrok, vyniknout v souladu s duchem olympismu. Stejně jako mnoho z vás tak i nás všechny ve škole pohltila olympijská horečka. Měsíc únor jsme věnovali nejen historii a tradicím olympijských her, ale také dodržování pravidel, sportovním zásadám a sportům jak tradičním tak netradičním. Děti řešily různé kvízy a hádanky, tvořily vlastní olympijské medaile a talismany, zajímaly se o lidské proporce a modelovaly lidské postavy. Více v naší fotogalerii.

Měsíc leden byl propojen s tématem pro nás nejdůležitějším – naše zdraví.

Děti se seznamují s tím, jak vypadá a funguje naše tělo. Co je užitečné pro naše zdraví, čemu se máme vyhýbat, jak předcházet nemocem. Samozřejmostí jsou základy hygieny.

Velkou radost dětem udělala ochutnávka ovoce a zeleniny. Děti ochutnaly 21 druhů ovoce a zeleniny, které hodnotily ve svém dotazníkovém šetření. Při svém bodování zapojily všechny smysly a na výsledné pořadí se podívejte v naší fotogalerii.

Použili jsme také obrázkové materiály, různé didaktické pomůcky,  pracovní listy na dané téma, knihy a encyklopedie. Součástí následných aktivit byly:

Říkanky

Zdravotní cvičení

Dechová cvičení

Výtvarné techniky

Malování a modelování hrnečků s čajem

Sportování a otužování na školní zahradě.

Se školou na golf
Česko sportuje
Čtení pomáhá
Ovoce a zelenina do škol
MAS Podlipansko
DM preventivní program Veselé zoubky
ARTOFOTO.cz © 2017 created by Grafiweb