Sychravý a studený podzim je tu a k tomu patří i každoroční akce naší školy pro širokou veřejnost. Naše brána se opět otevřela všem strašidlům a bytostem čarovným. Čekaly na ně tajemné, kreativní i sportovní úkoly, teplé občerstvení a samozřejmě soutěž nádherných vyřezaných či zdobených dýní. Tentokrát se ty nejlepší vybraly společným hlasováním, které bylo opravdu těsné. Na školáky potom čekalo mnoho soutěží a zábavy s Petrem Panem, noční stezka, společná večeře a nocování ve škole. Program byl opravdu bohatý a všichni jsme si užili mnoho zábavy. Děkujeme všem, kteří nám připravili bohatou snídani a svačinku v podobě různých koláčů, bábovek, toustů, ovoce atd. Více také v naší fotogalerii.

Minulý týden se téma klubu neslo ve znamení logiky – tedy logických her. Ve skupinách, či dvojicích si žáci vyzkoušeli řešení her, jako jsou Tučňáci na ledu, Safari, Logické otázky apod. Na to jak jim to šlo, a jak se při tom bavili, se můžete podívat v naší fotogalerii.

"Bylo to dobrý"… Zaznívalo z úst dětí, když jsme odcházeli ze zimního stadionu v Poděbradech. Nadšené úsměvy dětí a jejich radost z pohybu byla tou nejsladší odměnou za uspořádání této akce. A co na tom, že jsme sebou občas žuchli na led a sem tam se objeví modřinka. To prostě k životu patří a děti se učí se vším všudy. Bruslení dětem přináší zábavu, jízda na ledě je nenapodobitelným zážitkem a děti občas spadnou, ale učí se zase znovu vstát.

Nádherný podzim za okny nám zase přináší obrovskou dávku inspirace do hodin výtvarné výchovy, pracovních činností a svou fantazii můžeme nechat rozvinout i v dalších oblastech lidského vnímání světa. Aktivně jsme se zapojili také do stavění ptačích budek a pečení brambor v MŠ. Nahlédněte do naší fotogalerie.

V říjnu jsme zahájili činnost badatelského klubu, který je zaměřen na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech a na zvyšování funkční gramotnosti v těchto oborech a motivace žáků k dalšímu technickému a přírodovědnému vzdělávání. Rozvíjí se při něm schopnost práce s informacemi, posuzování argumentů, kritického myšlení, kladení otázek, navrhování a formulace otázek a hypotéz a jejich praktického ověřování vlastním výzkumem (bádáním) a samostatným objevováním vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti. Pravidelně budeme přidávat fotografie z našeho bádání do fotogalerie.

Se školou na golf
Česko sportuje
Čtení pomáhá
Ovoce a zelenina do škol
MAS Podlipansko
DM preventivní program Veselé zoubky
ARTOFOTO.cz © 2017 created by Grafiweb