Nový školní rok "MY ZOO"

 1.9.2021 jsme zahájili nový školní rok vítáním prvňáčků v místním kostele. Děti společně s rodiči přivítala paní ředitelka Hana Čermáková a pan starosta Tomáš Drobný. Prvňáčci obdrželi diplomy žáka první třídy a krásný dárek k budoucímu čtení. V pátek 3.9.2021 nás čekal celodenní projektový den zaměřený na nové školní téma "MY ZOO". Projekt je motivačním a vzdělávacím obsahem zaměřen na posílení přátelských vztahů, spolupráci ve skupině, vzájemnou pomoc a rozvoj klíčových kompetencí - kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a kompetence pracovní. Žáci jsou rozděleni do skupin napříč ročníky a v průběhu školního roku je čeká mnoho výzev a úkolů při budování takové vlastní zoo, která bude vystavěna jen podle vlastní fantazie a pravidel, které určí samy děti. Prvním úkolem bylo najít společnou řeč při vymýšlení loga a záměru zoo. Děti pracovaly kreativně a aktivně. Celým dnem je provázela skupina nadšených ošetřovatelů a chovatelů. více v naší fotogalerii

Se školou na golf
Česko sportuje
Čtení pomáhá
Ovoce a zelenina do škol
MAS Podlipansko
DM preventivní program Veselé zoubky
ARTOFOTO.cz © 2017 created by Grafiweb