Tři králové

 Svátkem Tří králů vrcholí dvanáctidenní vánoční období a bývalo plné tradic, zvyků a věštění budoucnosti. Asi nejvíce je u nás zažité žehnání domů a chlévů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C ♱ M♱ B, u nás obvykle K ♱ M ♱ B. Nejsou to ale počáteční písmena jmen Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, ale zkratka latinského Christus mansionem benedicat – Bůh žehnej tomuto domu. Naší škole přišli požehnat malí koledníci z místní mateřské školy a na oplátku dostali od školáků ručně kreslené dřevěné obrázky.

Se školou na golf
Česko sportuje
Čtení pomáhá
Ovoce a zelenina do škol
MAS Podlipansko
DM preventivní program Veselé zoubky
ARTOFOTO.cz © 2017 created by Grafiweb