28.1.2021 bylo rozdáno pololetní vysvědčení a přesto, že výuka je i nadále rozdělena, dbáme na všestranný rozvoj našich dětí ve všech ročnících. V naší fotogalerii můžete nahlédnout např. do světa podzimních barev a přírodních domečků, shlédnout videa a fotografie z malých vědeckých pokusů, nechat se inspirovat ledovými obrázky či krásnou prací dětí se sněhem, papírem či alobalem. Nezanedbáváme ani hudební výchovu s boomwhackers. Boomwhackers je unikátní perkusní nástroj, který je laděn na určité tóny – díky odlišné délce a tloušťce každý kus Boomwhackers při úderu vydává jinak vysoký tón.  Krátká videa opět naleznete v naší fotogalerii. Přejeme všem dobré vykročení do 2. pololetí!

Kdy se děti nejvíc naučí?

Když mohou samy, svobodně a bezpečně prozkoumávat, objevovat, hrát si. Prostředí, kde je to možné, nalezneme doma, ve škole i venku. Prostředí, kde mohou dát děti průchod svojí přirozené zvídavosti a touze objevovat...

Naším současným velkým tématem je voda. Jedinečné pomůcky nám nabízí právě zima, ale najdeme je také v kuchyni či dětském pokoji. V naší fotogalerii naleznete již první ukázky toho, jak se děti dokáží vzdělávat samy a zábavně.

Minulou sobotu se absolventi naší školy - bývalí páťáci podíleli na založení nového lesoparku u rybníka Myslivečák. Výsadba celkem šesti stromků (dub, třešeň, javor babyka a 3 javory mléč) probíhala za asistence rodičů i pana zahradníka. Tímto aktem zakládáme novou tradici, kdy si všichni žáci 5. ročníku, odcházející z naší školy na druhý stupeň, vysadí své vlastní stromy. Každá třída bude mít vždy svou malou skupinku stromů, aby si i v budoucnu mohli připomínat, kde zakořenilo jejich vzdělání. Jak jim šla práce od ruky se můžete podívat v naší fotogalerii.

Se školou na golf
Česko sportuje
Čtení pomáhá
Ovoce a zelenina do škol
MAS Podlipansko
DM preventivní program Veselé zoubky
ARTOFOTO.cz © 2017 created by Grafiweb