Hned po příjezdu na nás čekal výborný oběd, očekávané vybalování a cesta po stopách Jizerskohorské železnice. Nádherná lesnatá krajina nás vedla Martinským údolím a Údolím řeky Jizery. V Údolí Jizery se nám naskytl opravdu unikátní pohled na železniční most překonávající nejen řeku, ale do roku 1958 také státní hranici. Po cestě jsme obdivovali krásné kytičky a fota posíláme hlavně maminkám. po vydatné večeři - po dlouhé cestě o přídavky nebyla nouze - plnily děti přírodovědné kvízy a každé družstvo si vyrobilo vlastní vlajku. Na závěr večera dorazila Víla Izerína a Duch Muhu, pán Jizerských hor. Děti si za své výkony vysloužily první drahé jizeríny a uvidíme, jak se nám bude dařit dál. Zda-li zachráníme zdejší krajinu před nekalými živly? Večer byl veselý a noc byla klidná.

Měsíc rozkvetlé přírody nám byl inspirací svou energií a všechno nám šlo pěkně od ruky. Jen jsme dokončili plavání, začali jsme trénovat na atletickou soutěž malotřídek, která nás čeká na konci školního roku. Krásný květnový den jsme využili a vyrazili do knihovny v Poděbradech, kde jsme se seznámili i s místní historií a přírodou. Děti plnily přírodovědné úkoly v lesoparku Obora a čas byl i na zmrzlinu. 24.5. se konalo tradiční sázení stromů žáky 5. ročníku. Každý žák má tak možnost zasadit svůj vlastní strom a zanechat tak svou stopu dalším generacím. O den později k nám do školy zavítala komise soutěže O obec roku 2022. Žáci si připravili krátkou prezentaci a ukázku své práce a akcí pořádaných ve spolupráci s obcí. Projížďka mašinkou byla krásnou odměnou. Závěr měsíce byl věnován paní spisovatelce Jitce Vítové, která k nám zavítala na autorské čtení svých knih spojené s představením putování knihy od autora až do prodejny knih. Její knihy jsou moc krásné a inspirující. Před námi je poslední školní měsíc a moc se těšíme na školu v přírodě.

Naše škola se dlouhodobě snaží vést žáky k samostatnému řešení problémů spojených s životním prostředím u nás v obci, zvyšovat jejich zájem o život a přírodu kolem sebe a přebírat tak zodpovědnost za své počínání. K tomuto tématu nám slouží také zapojení se do výzvy programu Ekoškoly a aktuálně Kampaň obyčejného hrdinství. https://ekoskola.cz/cz/kampan-2022 Žáci v týdnu od 18. - 22. dubna konali samé dobré skutky pro svět kolem nás a své aktivity zapisovali do deníčků obyčejných hrdinů. Aktivity byly zaměřené na ochranu přírody a zvelebování naší zahrady, na odpovědné a šetrné hospodaření v domácnosti, vzdělávání se a rozvíjení se v EKO principech a vše bylo plné radosti a zábavy ze života. Z celkového hodnocení vyzdvihněme například 24 zasazených bylin, 12 keřů, zavedení využití dešťové vody na naší zahradě a zorganizování dní bez technologií a společné akce s mateřskou školou u nás v obci. Podívejte se do naší FOTOGALERIE

22.4. Den Země – nápady, aktivity s dětmi | Radambuk - Jihočeská rada dětí  a mládeže22.dubna se naše síly spojily se silou z mateřské školky. Společně jsme na zahradě školy přivítali skřítka Jarníčka, který nám pověděl o příchodu jara, jeho barvách a také o starostech, které má s přírodou. A protože nám rozhodně není jedno, co se kolem nás děje a jak to kolem nás vypadá, vydali jsme se na úklid obce. Naše uklízení jsme ukončili na sběrném dvoře, kde Jarníček vyprávěl k čemu takový dvůr slouží. Děti roztřídily odpady do správných kontejnerů a na závěr nechyběl ani tanec s písničkou.

Se školou na golf
Česko sportuje
Čtení pomáhá
Ovoce a zelenina do škol
MAS Podlipansko
DM preventivní program Veselé zoubky
ARTOFOTO.cz © 2017 created by Grafiweb