1. června jsme slavili Mezinárodní den dětí. Den jsme zahájili cyklovýletem do Pískové Lhoty, kde jsme na tréninkovém hřišti hasičů strávili den plný sportovních úkolů a aktivit. Děti běhaly překážkovou trať, házely míčkem do dálky, plnily úkoly na čas, přesnost i pozornost, věnovaly se jízdě zručnosti a zopakovaly si i povinnou výbavu kola a lékárničky. Celý den byly děti v družstvech napříč ročníky a trénovaly tak i vzájemnou pomoc a podporu. Na závěr dne došlo na vyhlášení, udělení diplomů a cen. Celý den byl plný sportu a dětských úsměvů, moc jsme si ho užili.

 
27.5. proběhl další ročník sázení stromů našich páťáků u rybníka Myslivečák. Sázení proběhlo pod patronátem obce a dohledem pana zahradníka.
Tímto aktem byla v loňském roce založena tradice, kdy si všichni žáci 5. ročníku, odcházející z naší školy na druhý stupeň, vysadí své vlastní stromy. Každá třída bude mít vždy svou malou skupinku stromů, aby si
i v budoucnu mohli připomínat, kde zakořenilo jejich vzdělání. 

Jaro už je v plném proudu a my vám dopřejeme krátké ohlédnutí za naším školním životem. S příchodem jara jsme se vrhli na poznávání našich tradic a výrobu krásných velikonočních ozdob. Kreativních činností se zúčastnily děti i celé rodiny. Den Země jsme strávili prací a studiem o přírodě a v přírodě zároveň. Děti plnily úkoly spojené se zodpovědným a šetrným chováním k životnímu prostředí, učí se řešit reálné problémy, obhajovat své názory a prožít radost ze své práce. Zimě jsme definitivně zamávali čarovným učením, kouzelným tancem a úžasnou módní přehlídkou „Čarodějnic a kouzelných bytostí“. Plnili jsme kouzelné pracovní listy, čarovali a četli s pohádkou a samozřejmě nechybělo ani magické pečení buřtů. Jarní rozkvetlá zahrada se nám stala velkou inspirací při tvorbě Živých obrázků. Děti vodovými barvami vykouzlily nádherná zvířátka, kterým doplnily přírodní kabátky nebo jsme využili námět pestrobarevných obrazů malíře Romero Britta a použili v naší tvorbě prvky kubismu, pop-artu i graffiti.

V současné době jsme opět všichni ve školních lavicích a jsme tomu moc rádi. Pravidelně se testujeme, dodržujeme oddělené homogenní skupiny a používáme ochranné pomůcky. Těšíme se na další studijní výzvy

 Bílá a ledová zima zahalila naši ves, ale dění ve škole je hřejivé a přátelské. Led je nám nejen inspirací k zábavnému učení, ale skvěle nám slouží k pohybu a sportování. Děti v naší družině rozhodně nezahálejí, chodí bobovat i bruslit a věnují se i různým deskovým hrám či výtvarným aktivitám. I naše prostory ve škole jsou zase o něco větší a pestřejší. Naše nově zrekonstruované půdní prostory jsou již plně v provozu a vy se na ně můžete podívat v naší fotogalerii.

Se školou na golf
Česko sportuje
Čtení pomáhá
Ovoce a zelenina do škol
MAS Podlipansko
DM preventivní program Veselé zoubky
ARTOFOTO.cz © 2017 created by Grafiweb