První a druhý týden v srpnu jsme na naší škole uspořádali dva čtyřdenní bezplatné kempy. Projekt s názvem Vzdělávací dny Asociace školních sportovních klubů vznikl ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy za účelem zmírnění dopadů na vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol a byl určen pro skupiny dětí od deseti do patnácti členů. Vzdělávací den byl tvořen dopoledním naučně-populárním vzdělávacím blokem, který byl zaměřen na práci v týmu a společný zážitek. Děti navštívili odbornou učebnu fauny a flóry v zoo Chleby, Polabské muzeum v Poděbradech, pracovaly s mikroskopem a realizovaly přírodovědné pokusy. V odpoledním volnočasovém bloku si děti zahrály mnoho netradičních her, zaběhly si orientační běh v lese, vyrazily na minigolf do Kerska či zaplavat a zahrát bowling do Poděbrad. Obědy a odpolední společné svačinky nesměly chybět. Oba kempy byly velmi zdařilé. Zažili jsme různá dobrodružství a velkou zábavu, a proto doufáme, že projekt bude pokračovat i v příštím roce. Děkujeme a navštivte také naši fotogalerii.

Ve čtvrtek 25.6. se naše školní brána otevřela, ale ne abychom přivítali návštěvu, ale naopak, abychom slavnostně vyvezli naše páťáky a otevřeli jim pomyslnou bránu do dalšího vzdělávání na 2. stupni. Svůj odchod měli opepřený několika úkoly a návštěvou "trochu podivínské" Elizabethy Ptáčkové, která dětem ukázala opravdu zvláštní výukové metody. Prvňáčci svým spolužákům zazpívali a zatančili a naši velcí kamarádi nám zahráli několik vydařených zábavných scének. Přejeme všem hodně zdaru na jejich cestě životem a mnoho úspěchů nejen ve školních lavicích. 

V pátek 26.6. jsme rozdali závěrečné vysvědčení. Jak veselo jsme měli poslední dny ve škole, se můžete přesvědčit v naší fotogalerii. 

Prázdniny plné krásných zážitků přejí zaměstnanci ZŠ Kostelní Lhota! 

I během výuky na dálku jsme se věnovali projektu ke Dni země a přírodě kolem nás. Projekt byl zaměřen především na prohloubení vztahu člověka k přírodě, k vlastnímu zdraví a k rodnému kraji. Podstatou projektu je aktivním a tvořivým způsobem získat poznatky o přírodě a o důležitosti její ochrany a spontánně je aplikovat v běžném životě. Více naleznete v naší fotogalerii.

Se školou na golf
Česko sportuje
Čtení pomáhá
Ovoce a zelenina do škol
MAS Podlipansko
DM preventivní program Veselé zoubky
ARTOFOTO.cz © 2017 created by Grafiweb