1. duben mění naši školu od sklepa až po půdu. Žáci jsou učiteli, učitelé žáky, všichni jsme v pyžamu nebo v oblečení naruby. Učení není učení a úkoly nejsou úkoly. V naší aprílové škole se učil například tanec, běh opičí dráhou, také hraní karet, jezení čokolády příborem či skládání šipek. Děti tedy naši noví učitelé byli skvělí a moc jsme si to všichni užili. Podívejte se do naší FOTOGALERIE 

 Zima nám ještě ukazuje svou sílu, ale my už vítáme dobu předvelikonoční. Masopust je tradiční svátek, který značí začátek postní doby a v Česku je spojený především s průvody masek. S historií a významem tohoto svátku nás ještě ve škole seznámili žáci 4. a 5. ročníků, kteří si pro nás připravili krátké prezentace. Poté jsme si nachystali masky, nacvičili říkanky a písníčky, vyrobili veselé dárečky v podobě masopustních jitrnic, "škrpálů" jako záložek do knížky a spolu s dětmi ze školky vyrazili do ulic. Nejprve jsme samozřejmě poprosili pana starostu o povolení a slíbili, že rozdáme jen samý smích a radost. Odměnou nám byla sladká kobliha a cestou jsme se zastavili také na tradiční zabíječce.

 "Leden za kamna vlezem." nebo "V lednu mráz - těší nás."  Co nám říkají lednové pranostiky? Je čas hrát si, tvořit a poznávat. Zima je nám velkou inspirací nejen studenými odstíny barev, ale také využitím různých materiálů, tvorbou ledových bytostí, pozorováním a aktivitami v přírodě. Nahlédněte do naší FOTOGALERIE 

 Svátkem Tří králů vrcholí dvanáctidenní vánoční období a bývalo plné tradic, zvyků a věštění budoucnosti. Asi nejvíce je u nás zažité žehnání domů a chlévů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C ♱ M♱ B, u nás obvykle K ♱ M ♱ B. Nejsou to ale počáteční písmena jmen Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, ale zkratka latinského Christus mansionem benedicat – Bůh žehnej tomuto domu. Naší škole přišli požehnat malí koledníci z místní mateřské školy a na oplátku dostali od školáků ručně kreslené dřevěné obrázky.

Se školou na golf
Česko sportuje
Čtení pomáhá
Ovoce a zelenina do škol
MAS Podlipansko
DM preventivní program Veselé zoubky
ARTOFOTO.cz © 2017 created by Grafiweb