Minulý týden se téma klubu neslo ve znamení logiky – tedy logických her. Ve skupinách, či dvojicích si žáci vyzkoušeli řešení her, jako jsou Tučňáci na ledu, Safari, Logické otázky apod. Na to jak jim to šlo, a jak se při tom bavili, se můžete podívat v naší fotogalerii.

"Bylo to dobrý"… Zaznívalo z úst dětí, když jsme odcházeli ze zimního stadionu v Poděbradech. Nadšené úsměvy dětí a jejich radost z pohybu byla tou nejsladší odměnou za uspořádání této akce. A co na tom, že jsme sebou občas žuchli na led a sem tam se objeví modřinka. To prostě k životu patří a děti se učí se vším všudy. Bruslení dětem přináší zábavu, jízda na ledě je nenapodobitelným zážitkem a děti občas spadnou, ale učí se zase znovu vstát.

Nádherný podzim za okny nám zase přináší obrovskou dávku inspirace do hodin výtvarné výchovy, pracovních činností a svou fantazii můžeme nechat rozvinout i v dalších oblastech lidského vnímání světa. Aktivně jsme se zapojili také do stavění ptačích budek a pečení brambor v MŠ. Nahlédněte do naší fotogalerie.

V říjnu jsme zahájili činnost badatelského klubu, který je zaměřen na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech a na zvyšování funkční gramotnosti v těchto oborech a motivace žáků k dalšímu technickému a přírodovědnému vzdělávání. Rozvíjí se při něm schopnost práce s informacemi, posuzování argumentů, kritického myšlení, kladení otázek, navrhování a formulace otázek a hypotéz a jejich praktického ověřování vlastním výzkumem (bádáním) a samostatným objevováním vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti. Pravidelně budeme přidávat fotografie z našeho bádání do fotogalerie.

Dnes jsme se zúčastnili besedy o zubní hygieně, kterou zaštítila Střední zdravotnická škola Nymburk. Při besedě se žáci dozvěděli spoustu zajímavých věcí... Beseda však nebyla jen teoretickým povídáním, žáci se pod vedením lektorek učili, jak si zuby správně vyčistit. Tak snad všichni dávali pozor a pacientů v zubních ordinacích bude ubývat... Více najdete v naší fotogalerii.

Se školou na golf
Česko sportuje
Čtení pomáhá
Ovoce a zelenina do škol
MAS Podlipansko
DM preventivní program Veselé zoubky
ARTOFOTO.cz © 2017 created by Grafiweb