Zápis do 1.třídy

Výsledek obrázku pro Å¡moulové  ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

Kdy: 8.4.2019 od 13:30 do 18:00

Kde: budova ZŠ Kostelní Lhota 

Co nabízíme?

 • škola rodinného typu
 • individuální přístup, nízký počet žáků ve třídě
 • všestranný rozvoj osobnosti
 • anglický jazyk od 1.třídy
 • práce se soudobými technologiemi
 • zájmové kroužky, školní družina pro každého žáka
 • výlety, školy v přírodě, kulturní akce, soutěže

Nezamomeňte:

 • průkaz totožnosti zákonného zástupce
 • rodný list dítěte

                             Těší se na vás kolektiv ZŠ a příjemná přátelská atmosféra

                                                                         telefon: 325 599 037   

                                                                         mobil: 737 236 957

Zápis do 1.třídy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTELNÍ LHOTA

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon § 36 odst. 4 vyhlašuje ředitelka školy

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOSTELNÍ LHOTA

 

Zápis se koná 8.dubna 2019 od 13.30 do 16.30 hodin. K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem. U zápisu je nutno předložit průkaz totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte. V případě nemoci je potřeba dítě omluvit, termín zápisu bude dohodnut.

Do 1. ročníku budou zapsány děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 nebo starší, které ještě k povinné školní docházce nebyly z vážných důvodů zařazeny.

K zápisu se mohou také dostavit děti narozené po 1. 9.2013 (při nástupu do školy jim nebude 6 let), musí však mít doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Zákonný zástupce může o odklad školní docházky požádat, k zápisu se musí dostavit.

Pro odklad je potřeba doložit:

1. doporučující posouzení od školského poradenského zařízení

2. doporučení odborného lékaře (dětského)

 

O schválení odkladu školní docházky budou rodiče informováni do 31. 5 2019

 

V Kostelní Lhotě 4 .3.2019                                                                                                      Mgr. Jana Vyskočilová

                                                                                                                                                       ředitelka školy

7.března odpoledne nás čeká ve družině veselý a barevný  KARNEVAL   plný her a tance! Užijeme si velkou zábavu s trochou občerstvení.

8.března v dopoledních hodinách u nás přivítáme malé kamarády z mateřské školky a společně oslavíme MASOPUST - požádáme pana starostu o povolení masopustního veselí a společně si připomeneme některé zvyky a tradice.

 

Výsledek obrázku pro balonky a šašek

V úterý 12. února jsme se vydali s naším divadelním kroužkem do mateřské školy v Kostelní Lhotě. Naši žáci pod vedením paní učitelky Jiřiny Richterové zde dětem zahráli dvě divadelní představení. Starší děti ze čtvrtého a pátého ročníku zahrály hru O Nemytovi a děti ze druhého a třetího ročníku hru O chytrém kohoutkovi. Naši herci byli úžasní a jejich talent patřičně ohodnotili i děti a zaměstnanci školky - potlesk byl opravdu zasloužený. Více ve fotogalerii. 

Návrh rozpočet na rok 2019 - Základní škola Kostelní Lhota

1. spotřební materiál 6.000kč

2. pracovní sešity 20.000kč

3. knihy do žákovské a učit.knihovny,křídy,papíry,sešity 4.000kč

4. tisk - Učitelské noviny,Moderní vyučování,počítačová brožura 3.500kč

5. čistící a úklidové prostředky 11.000kč

6. spotřeba el.energie 98.000kč

7. služby spojů- telefon,poštovné,radiokomunikace 13.000kč

8. opravy a udržování, malování 6.000kč

9. cestovné 1.000kč

10. počítačové programy, aktualizace stávajících programů 8.000kč

11. kurzy, školení 1.000kč

12. posudky, revize elektrospotřebičů 15.000kč

13. služby peněžních ústavů 7.000kč

14. pojistné (pojištění žáků) 8.000kč

15. pojištění zařízení 2.000kč

16. věcné dary (Vánoce, Den dětí) 6.000kč

17. tiskopisy, kancelářské potřeby 4.000kč

18. učební pomůcky (dovybavení kabinetů a tříd) 5.000kč

19. služba škole - vedení účetnictví 52.000kč

20. vodné, stočné 8.000kč

21. provoz počítačů 19.000kč

22. nouzové osvětlení – oprava 10.000kč

23. vybavení družiny 1.000kč

24. plavecký výcvik 32.000kč

25. příspěvek na obědy 12.000kč

26. vývarné potřeby 10.000kč                                                                             celkem náklady 362.500kč

 • 1
 • 2
Se školou na golf
Česko sportuje
Čtení pomáhá
Ovoce a zelenina do škol
MAS Podlipansko
DM preventivní program Veselé zoubky
ARTOFOTO.cz © 2017 created by Grafiweb