Olympijské heslo, jehož autorství se připisuje příteli Pierre de Coubertina, pedagogovi a sportovnímu funkcionáři R. P. Didonovi, vyjadřuje poselství MOV ke všem, kdo náleží k olympijskému hnutí: usilovat o neustálý pokrok, vyniknout v souladu s duchem olympismu. Stejně jako mnoho z vás tak i nás všechny ve škole pohltila olympijská horečka. Měsíc únor jsme věnovali nejen historii a tradicím olympijských her, ale také dodržování pravidel, sportovním zásadám a sportům jak tradičním tak netradičním. Děti řešily různé kvízy a hádanky, tvořily vlastní olympijské medaile a talismany, zajímaly se o lidské proporce a modelovaly lidské postavy. Více v naší fotogalerii.

Měsíc leden byl propojen s tématem pro nás nejdůležitějším – naše zdraví.

Děti se seznamují s tím, jak vypadá a funguje naše tělo. Co je užitečné pro naše zdraví, čemu se máme vyhýbat, jak předcházet nemocem. Samozřejmostí jsou základy hygieny.

Velkou radost dětem udělala ochutnávka ovoce a zeleniny. Děti ochutnaly 21 druhů ovoce a zeleniny, které hodnotily ve svém dotazníkovém šetření. Při svém bodování zapojily všechny smysly a na výsledné pořadí se podívejte v naší fotogalerii.

Použili jsme také obrázkové materiály, různé didaktické pomůcky,  pracovní listy na dané téma, knihy a encyklopedie. Součástí následných aktivit byly:

Říkanky

Zdravotní cvičení

Dechová cvičení

Výtvarné techniky

Malování a modelování hrnečků s čajem

Sportování a otužování na školní zahradě.

Druhý školní den čekalo na děti velké překvapení. Děti vítalo několik indiánů z významných kmenů. Indiáni se představili,seznámili děti s celoročním projektem  a rozdělili děti do několika skupin, ve kterých pracovaly a soutěžily během dne a budou se takto setkávat i v průběhu školního roku. Hlavním cílem projektu je seznamování dětí se způsobem života jiných kultur, rozvoj řečových schopností, komunikativních dovedností a tvořivosti, rozvoj úcty k životu, posilování smyslového vnímání, vytvářet správný vztah k přírodě a samozřejmě rozvoj vzájemné spolupráce a motivace k poznávání a učení.

 

Naším prvním tématem je ZÁŘÍ – MĚSÍC ŠŤASTNÉHO SETKÁVÁNÍ

Děti pracovaly na několika stanovištích, kde si vyzkoušeli svou obratnost, mrštnost a vytrvalost. Zároveň si vymyslely svá vlastní indiánská jména a název kmene. Seznámily se s významem indiánských čelenek, ozdob, talismanů a totemů. Po celý den spolupracovaly ve skupinách, vzájemně si pomáhaly, naslouchaly a blíže se poznávaly.

Myslím, že se nám začátek školního roku vydařil a dětem otevřel pomyslná vrátka do světa poznání s veselou tváří – posuďte sami viz.fotogalerie.

Se školou na golf
Česko sportuje
Čtení pomáhá
Ovoce a zelenina do škol
MAS Podlipansko
DM preventivní program Veselé zoubky
ARTOFOTO.cz © 2017 created by Grafiweb