Školní zpravodaj – projektový den S INDIÁNY ZA POZNÁNÍM

Druhý školní den čekalo na děti velké překvapení. Děti vítalo několik indiánů z významných kmenů. Indiáni se představili,seznámili děti s celoročním projektem  a rozdělili děti do několika skupin, ve kterých pracovaly a soutěžily během dne a budou se takto setkávat i v průběhu školního roku. Hlavním cílem projektu je seznamování dětí se způsobem života jiných kultur, rozvoj řečových schopností, komunikativních dovedností a tvořivosti, rozvoj úcty k životu, posilování smyslového vnímání, vytvářet správný vztah k přírodě a samozřejmě rozvoj vzájemné spolupráce a motivace k poznávání a učení.

 

Naším prvním tématem je ZÁŘÍ – MĚSÍC ŠŤASTNÉHO SETKÁVÁNÍ

Děti pracovaly na několika stanovištích, kde si vyzkoušeli svou obratnost, mrštnost a vytrvalost. Zároveň si vymyslely svá vlastní indiánská jména a název kmene. Seznámily se s významem indiánských čelenek, ozdob, talismanů a totemů. Po celý den spolupracovaly ve skupinách, vzájemně si pomáhaly, naslouchaly a blíže se poznávaly.

Myslím, že se nám začátek školního roku vydařil a dětem otevřel pomyslná vrátka do světa poznání s veselou tváří – posuďte sami viz.fotogalerie.

Se školou na golf
Česko sportuje
Čtení pomáhá
Ovoce a zelenina do škol
MAS Podlipansko
DM preventivní program Veselé zoubky
ARTOFOTO.cz © 2017 created by Grafiweb