Rozpočet na rok 2019

Návrh rozpočet na rok 2019 - Základní škola Kostelní Lhota

1. spotřební materiál 6.000kč

2. pracovní sešity 20.000kč

3. knihy do žákovské a učit.knihovny,křídy,papíry,sešity 4.000kč

4. tisk - Učitelské noviny,Moderní vyučování,počítačová brožura 3.500kč

5. čistící a úklidové prostředky 11.000kč

6. spotřeba el.energie 98.000kč

7. služby spojů- telefon,poštovné,radiokomunikace 13.000kč

8. opravy a udržování, malování 6.000kč

9. cestovné 1.000kč

10. počítačové programy, aktualizace stávajících programů 8.000kč

11. kurzy, školení 1.000kč

12. posudky, revize elektrospotřebičů 15.000kč

13. služby peněžních ústavů 7.000kč

14. pojistné (pojištění žáků) 8.000kč

15. pojištění zařízení 2.000kč

16. věcné dary (Vánoce, Den dětí) 6.000kč

17. tiskopisy, kancelářské potřeby 4.000kč

18. učební pomůcky (dovybavení kabinetů a tříd) 5.000kč

19. služba škole - vedení účetnictví 52.000kč

20. vodné, stočné 8.000kč

21. provoz počítačů 19.000kč

22. nouzové osvětlení – oprava 10.000kč

23. vybavení družiny 1.000kč

24. plavecký výcvik 32.000kč

25. příspěvek na obědy 12.000kč

26. vývarné potřeby 10.000kč                                                                             celkem náklady 362.500kč

Se školou na golf
Česko sportuje
Čtení pomáhá
Ovoce a zelenina do škol
MAS Podlipansko
DM preventivní program Veselé zoubky
ARTOFOTO.cz © 2017 created by Grafiweb