Zápis do 1.třídy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTELNÍ LHOTA

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon § 36 odst. 4 vyhlašuje ředitelka školy

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOSTELNÍ LHOTA

 

Zápis se koná 8.dubna 2019 od 13.30 do 16.30 hodin. K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem. U zápisu je nutno předložit průkaz totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte. V případě nemoci je potřeba dítě omluvit, termín zápisu bude dohodnut.

Do 1. ročníku budou zapsány děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 nebo starší, které ještě k povinné školní docházce nebyly z vážných důvodů zařazeny.

K zápisu se mohou také dostavit děti narozené po 1. 9.2013 (při nástupu do školy jim nebude 6 let), musí však mít doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Zákonný zástupce může o odklad školní docházky požádat, k zápisu se musí dostavit.

Pro odklad je potřeba doložit:

1. doporučující posouzení od školského poradenského zařízení

2. doporučení odborného lékaře (dětského)

 

O schválení odkladu školní docházky budou rodiče informováni do 31. 5 2019

 

V Kostelní Lhotě 4 .3.2019                                                                                                      Mgr. Jana Vyskočilová

                                                                                                                                                       ředitelka školy

Se školou na golf
Česko sportuje
Čtení pomáhá
Ovoce a zelenina do škol
MAS Podlipansko
DM preventivní program Veselé zoubky
ARTOFOTO.cz © 2017 created by Grafiweb