Ředitelské volno

 

Vážení rodiče,

 

 

podle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) vyhlašuji na

 čtvrtek a pátek, tj. 31. 10. a 1. 11. 2019 ředitelské volno.

 Školní družina bude v těchto dnech fungovat dle zájmu (min. 10 nahlášených žáků).

 Pokud máte o docházku do družiny v tyto dny zájem, nahlaste to, prosím, co nejdříve vedoucí vychovatelce ŠD.

 

 

Mgr. Hana Čermáková

pověřená řízením školy

Základní škola Kostelní Lhota

tel: 325 599 037

Se školou na golf
Česko sportuje
Čtení pomáhá
Ovoce a zelenina do škol
MAS Podlipansko
DM preventivní program Veselé zoubky
ARTOFOTO.cz © 2017 created by Grafiweb