• Úvodní stránka

Březen – měsíc čtenářů je celostátní akce podporující a propagující četbu, pořádaná každoročně v měsíci březnu. Vznikla v roce 2009 a jejím organizátorem je Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky. I my se pravidelně zapojujeme do osvětové činnosti. Pořádáme čtení starších pro mladší, navštěvujeme knihovnu v Sadské, pořádáme dílny čtení a čtenářský klub.

Den ZEMĚ je dnem věnovaným naší planetě a v konečném důsledku i nám všem. Kromě povídání o ochraně vody, půdy, o správném třídění a recyklaci jsou připraveny pro děti i praktické dílničky - recyhrátky, kde vznikají nové věci ze starých. Jarní dny jsou vítanou změnou nejen ve výuce, ale i v práci na zahradě a úklidu prostoru kolem školy.

Děti ZŠ Kostelní Lhota spolupracují také na projektu Děti pro Lhotu. Tento projekt zahrnuje různé aktivity, kterými chceme propojit zájem o život v obci, pocit zodpovědnosti a vlastní nápady dětí nejen určené k větší bezpečnosti a ekologické ochraně přírody kolem nás. Děti se pravidelně účastní akce Besip – spolešně a bezpečně, pracují na příjemném prostředí ve škole i kolem nás. Společně s panem starostou a se zástupci z vedení obce se žáci ZŠ Kostelní Lhota zúčastnili také již celostátního finále soutěže VESNICE ROKU. Evropskou komisi děti informovaly o aktivitách a činnostech nejen ve výuce, provedly členy školou a naší zahradou s mazlíčky a poukázaly na projekty spojené s environmentální výchovou. Stále se máme společně na co těšit!

 

 

Každý školní rok se snažíme v naší malotřídní škole v Kostelní Lhotě propojit s určitým tematickým projektem. Školní rok 2017/2018 byl propojen s putováním s Indiány za poznáním. Školní rok 2018/2019 je rokem Superhrdinů. Svět superhrdinů je svět, kde je všechno možné. I proto věříme, že letošní celoroční téma si děti užijí a výjimečné schopnosti, kladné vlastnosti, mimořádné technologie, dobrota lidské povahy nás provedou neodolatelným světem poznání.

 

Dveře naší školy v Kostelní Lhotě se pravidelně otevírají všem strašidlům, strašáčkům, čarodějnicím, kostlivcům, duchům a především našim známým a přátelům. Každý rok společně oslavujeme krásné podzimní dny a soutěžíme o NEJ Lhotskou dýni. Dýní se sejde vždy hojně a porota složená ze zástupců rodičů a obce má nelehkou úlohu, protože dýně jsou všechny krásné a nápadité. Každý rok se naše brány otevírají také průvodu z mateřské školy a nejen předškoláčci se tak pomalu a plynule seznamují s pedagogy, ale i s děním a prostory ve škole. Děti na zahradě tvoří a soutěží a nám je vždy velkým potěšením nabídnout všem rodinám, přátelům a známým čas a prostor k setkávání, seznamování a sdílení společných zážitků. Pravidelně na nás čeká také vzácná návštěva např. z pevnosti Boyard – otec Fura, Paní ohně, strašidelná Gertruda, Degestréna a strašák Hubert. Odměna čeká nejen na děti, ale velmi lahodné a teplé nápoje čekají i na dospěláky. Školáci se po té odebírají do školy, kde na ně čeká večeře a pohádkové kino. U nocování ve škole nemůže scházet ani naše dušičková návštěva s malou stezkou odvahy, kterou si zdárně užívají všechny děti. Od Bílé paní za odměnu obdrží diplom a malou odměnu. Tak na podzim zase na shledanou …

S velkou radostí u nás v Kostelní Lhotě pravidelně vítáme hojnou účast malotřídních škol na již tradičním turnaji v golfovém patování. 6-ti členná družstva chlapců i dívek si poměřují síly v trpělivosti, zručnosti a soustředění a především svou hrou podporují přirozenou dětskou soutěživost. Každý rok je soutěž obohacena doplňující hrou, která nás zavádí např. do světa tradic, rukodělných dílen, pravidel první pomoci a j. Připomínáme si zásady fair­play a utvrzujeme se ve známém přísloví:

Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.”

 

 

Se školou na golf
Česko sportuje
Čtení pomáhá
Ovoce a zelenina do škol
MAS Podlipansko
DM preventivní program Veselé zoubky
ARTOFOTO.cz © 2017 created by Grafiweb