Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu

"Děti se učí pro život."

Tanečky s pohádkou

Tanečky, hry a cvičení s pomůckami propojené krátkým příběhem.
(pouze pro 1.,2.,3.ročník)

Pro školní rok 2017 / 2018 kroužek neotevřen

Počítačový kroužek

Citlivou formou se děti učí smysluplně využívat počítač a další techniku.

Pro školní rok 2017 / 2018 kroužek neotevřen

Sportovní hry

Pohybová průprava, míčové hry, tradiční i netradiční sporty.

Úterý 13:30 – 14:30 Vede Markéta Holešovská

Výtvarné hrátky

Vyzkoušíme různé výtvarné techniky, práci s textilem či keramickou hlínou.

Pondělí 13:30 – 14:30 Vede Kateřina Hovorková

Golfová školička

Základy hry, koordinace a soustředění.

Pro školní rok 2017 / 2018 kroužek neotevřen

Kroužek předškoláka

Seznámení se školním prostředím, aktivity k rozvoji zrakového a sluchého vnímání, grafomotoriky a řečových dovedností.

Pondělí (každé sudé) 13:00 – 14:00 Vede Mgr. Markéta Hájková

Kroužek anglického jazyka

Odpočinková angličtina zábavnou formou.

Pro školní rok 2017 / 2018 kroužek neotevřen

Divadelní kroužek

Rozvoj vlastní tvořivosti, objevování světa divadla jako hry spojené s rytmem i pohybem.

Čtvrtek 14:30 - 15:30 Vede Miroslava Havlová

Naše zájmové kroužky probíhají pod záštitou DDM Poděbrady


Se školou na golf
Česko sportuje
Čtení pomáhá
Ovoce a zelenina do škol
MAS Podlipansko
DM preventivní program Veselé zoubky
ARTOFOTO.cz © 2017 created by Grafiweb