Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu

"Děti se učí pro život."

Sportovní hry

Sportovní hry a cvičení 
(pouze pro 1. a 2.ročník)

Pondělí 13:30 - 14:30 vede Markéta Holešovská

Počítačový kroužek

Citlivou formou se děti učí smysluplně využívat počítač a další techniku.

Středa 13:30 - 15:00 vede Miroslava Havlová

Sportovní hry

Pohybová průprava, míčové hry, tradiční i netradiční sporty.

Čtvrtek 13:30 – 14:30 vede Markéta Holešovská

Dovedné ruce

Vyzkoušíme různé výtvarné techniky, práci s textilem či keramickou hlínou.

Úterý 13:30 – 14:30 vede Jiřina Richterová

Golfová školička

Základy hry, koordinace a soustředění.

Pro školní rok 2018 / 2019 kroužek neotevřen

Kroužek předškoláka

Seznámení se školním prostředím, aktivity k rozvoji zrakového a sluchového vnímání, grafomotoriky a řečových dovedností.

Pondělí 14:30 – 15:30 vede Hana Čermáková

 

Kroužek anglického jazyka

Odpočinková angličtina zábavnou formou.

Úterý 15:00 - 16:00 vede Jiřina Richterová

Divadelní kroužek

Rozvoj vlastní tvořivosti, objevování světa divadla jako hry spojené s rytmem i pohybem.

Pondělí 14:30 - 15:30 vede Miroslava Havlová

Naše zájmové kroužky probíhají pod záštitou DDM Poděbrady


Se školou na golf
Česko sportuje
Čtení pomáhá
Ovoce a zelenina do škol
MAS Podlipansko
DM preventivní program Veselé zoubky
ARTOFOTO.cz © 2017 created by Grafiweb