Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu

"Děti se učí pro život."

Sportovní hry

Sportovní hry a cvičení 
(pouze pro 1. a 2.ročník)

Přirozená příprava pohybového aparátu dětí, jejich samostatné seznámení s pravidly  a bezpečností nejen při sportu.

Pondělí 10:40 - 11:40 vede Markéta Holešovská

Počítačový kroužek

Citlivou formou se děti učí smysluplně využívat počítač a další techniku.

Pro školní rok 2019/2020 kroužek neotevřen

Sportovní hry

Pohybová průprava, míčové hry, tradiční i netradiční sporty.

Čtvrtek 14:30 – 15:30 vede Markéta Holešovská

Dovedné ruce

Používání různých výtvarných technik, práce s textilem či keramickou hlínou.

Úterý 14:30 – 15:30 vede Jiřina Richterová

Badatelský klub

Cílem badatelské metody je pěstovat v dětech přirozenou zvídavost. U dětí se rozvíjí chuť zkoumat a učit se. Samostatně se stávají malými vědci - kladou otázky, tvoří domněnky, plánují pokusy a vše sami prezentují.

Pondělí 13:30 - 15:00 vede Kateřina Hovorková

Klub deskových her

Hra nejrůznějších typů stolních a deskových her, od strategických po vzdělávací, při kterých se děti odreagují, uvolní, ale také se něco nového dozvědí a naučí.

Středa 14:15 - 15:45 vede Hana Čermáková

Kroužek předškoláka

Seznámení se školním prostředím, aktivity k rozvoji zrakového a sluchového vnímání, grafomotoriky a řečových dovedností.

Čtvrtek 15:00 - 16:00 vede Hana Čermáková

Divadelní kroužek

Rozvoj vlastní tvořivosti, objevování světa divadla jako hry spojené s rytmem i pohybem.

Pro školní rok 2019/2020 kroužek neotevřen

Čtenářský kroužek

Hlavní myšlenkou kroužku je podporovat u dětí rozvoj čtenářských schopností, zájem o četbu, vytváření si vztahu k psanému i mluvenému slovu. Je to místo, kam chodí děti rády, cítí bezpečí a sounáležitost.

Úterý 13:30 - 14:30 vede Kateřina Hovorková

Kroužek anglického jazyka

Odpočinková angličtina zábavnou formou.

Pro školní rok 2019/2020 kroužek neotevřen

Naše zájmové kroužky probíhají pod záštitou DDM Poděbrady.                                Kluby jsou podporovány projektem EU.


Se školou na golf
Česko sportuje
Čtení pomáhá
Ovoce a zelenina do škol
MAS Podlipansko
DM preventivní program Veselé zoubky
ARTOFOTO.cz © 2017 created by Grafiweb