V čase předvánočním se naše výtvarné a pracovní hodiny věnují výrobě drobných dárků, které vždy na začátku adventu nabízíme na Vánočním jarmarku. Děti vyrábějí různé vánoční ozdoby, přírodní svícny, voňavá mýdla, keramické dekorace, pečeme vánočky, vaříme čaj a mnoho dalšího. Celý večer získává slavnostní atmosféru dětským pěveckým vystoupením v kostele.

Sportovní úkoly a přátelská atmosféra čeká v září na školní zahradě také na děti z naší mateřské školy. Loučení s létem se ujali přímo naši školáci, kteří si připravují několik stanovišť pro děti ze školky a zároveň se stávají také jejich průvodci a pomocníky. Za svou snahu a spolupráci obdrží děti z MŠ vždy nějaké drobné dárky, které vyrobí a připraví naši školáci.

Každý školní rok se snažíme v naší malotřídní škole v Kostelní Lhotě propojit s určitým tematickým projektem. Školní rok 2017/2018 byl propojen s putováním s Indiány za poznáním. Školní rok 2018/2019 je rokem Superhrdinů. Svět superhrdinů je svět, kde je všechno možné. I proto věříme, že letošní celoroční téma si děti užijí a výjimečné schopnosti, kladné vlastnosti, mimořádné technologie, dobrota lidské povahy nás provedou neodolatelným světem poznání.

 

Děti ZŠ Kostelní Lhota spolupracují také na projektu Děti pro Lhotu. Tento projekt zahrnuje různé aktivity, kterými chceme propojit zájem o život v obci, pocit zodpovědnosti a vlastní nápady dětí nejen určené k větší bezpečnosti a ekologické ochraně přírody kolem nás a to nejen při příležitosti Dne Země. Děti se pravidelně účastní akce Besip – spolešně a bezpečně, pracují na příjemném prostředí ve škole i kolem nás. Společně s panem starostou a se zástupci z vedení obce se žáci ZŠ Kostelní Lhota zúčastnili také již celostátního finále soutěže VESNICE ROKU. Evropskou komisi děti informovaly o aktivitách a činnostech nejen ve výuce, provedly členy školou a naší zahradou s mazlíčky a poukázaly na projekty spojené s environmentální výchovou. Stále se máme společně na co těšit!

                                                                                 

 

 

 

Se školou na golf
Česko sportuje
Čtení pomáhá
Ovoce a zelenina do škol
MAS Podlipansko
DM preventivní program Veselé zoubky
ARTOFOTO.cz © 2017 created by Grafiweb