Dveře naší školy v Kostelní Lhotě se pravidelně otevírají všem strašidlům, strašáčkům, čarodějnicím, kostlivcům, duchům a především našim známým a přátelům. Každý rok společně oslavujeme krásné podzimní dny a soutěžíme o NEJ Lhotskou dýni. Dýní se sejde vždy hojně a porota složená ze zástupců rodičů a obce má nelehkou úlohu, protože dýně jsou všechny krásné a nápadité. Každý rok se naše brány otevírají také průvodu z mateřské školy a nejen předškoláčci se tak pomalu a plynule seznamují s pedagogy, ale i s děním a prostory ve škole. Děti na zahradě tvoří a soutěží a nám je vždy velkým potěšením nabídnout všem rodinám, přátelům a známým čas a prostor k setkávání, seznamování a sdílení společných zážitků. Pravidelně na nás čeká také vzácná návštěva např. z pevnosti Boyard – otec Fura, Paní ohně, strašidelná Gertruda, Degestréna a strašák Hubert. Odměna čeká nejen na děti, ale velmi lahodné a teplé nápoje čekají i na dospěláky. Školáci se po té odebírají do školy, kde na ně čeká večeře a pohádkové kino. U nocování ve škole nemůže scházet ani naše dušičková návštěva s malou stezkou odvahy, kterou si zdárně užívají všechny děti. Od Bílé paní za odměnu obdrží diplom a malou odměnu. Tak na podzim zase na shledanou …

  • Akce

Děti pro Lhotu

Děti ZŠ Kostelní Lhota spolupracují také na projektu Děti pro Lhotu. Tento projekt zahrnuje různé aktivity, kterými chceme propojit zájem o život v obci, pocit zodpovědnosti a vlastní nápady dětí nejen určené k větší bezpečnosti a ekologické ochraně přírody kolem nás. Děti se pravidelně účastní akce Besip – spolešně a bezpečně, pracují na příjemném prostředí ve škole i kolem nás. Společně s panem starostou a se zástupci z vedení obce se žáci ZŠ Kostelní Lhota zúčastnili také již celostátního finále soutěže VESNICE ROKU. Evropskou komisi děti informovaly o aktivitách a činnostech nejen ve výuce, provedly členy školou a naší zahradou s mazlíčky a poukázaly na projekty spojené s environmentální výchovou. Stále se máme společně na co těšit!

Akce Besip

 

Celostátní finále soutěže VESNICE ROKU

 

I v letošním školním roce jsme s velkou radostí u nás v Kostelní Lhotě opět uvítali hojnou účast malotřídních škol na již tradičním turnaji v golfovém patování. 6-ti členná družstva chlapců i dívek si opět poměřila síly v trpělivosti, zručnosti a soustředění a především svou hrou podpořila přirozenou dětskou soutěživost. Letošní doplňující hra nás zavedla do světa tradic a rukodělných dílen. Připomněli jsme si zásady fair­play a utvrdili jsme se ve známém přísloví:

Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.”

 

 

  • Akce

Golfové patování

I nadále spolupracujeme s projektem “Se školou na golf” a tak i v letošním školním roce bude na naší škole v Kostelní Lhotě probíhat pravidelné golfové patování. Žáci se seznamují s golfem zábavnou a nenásilnou formou. Seznámí se s vybavením a pomůckami, které žákům rychle pomohou osvojit si základní techniky úderů a pochopit, že golf může být zábavou. Cílem projektu není vychovat špičkové hráče, ale zábavnou a hravou formou oslovit co největší počet dětí, aby získaly povědomí o tomto sportu.
 
 
 
Se školou na golf
Česko sportuje
Čtení pomáhá
Ovoce a zelenina do škol
MAS Podlipansko
DM preventivní program Veselé zoubky
ARTOFOTO.cz © 2017 created by Grafiweb