Základní škola v Kostelní Lhotě


Co nabízíme?

  • škola rodinného typu
  • nízký počet žáků ve třídě
  • všestranný rozvoj osobnosti
  • anglický jazyk od 1.třídy
  • práce se soudobými technologiemi

 

  • Titulní stránka

Vážení rodiče, v posledních dnech jste měli možnost se zapojit do dotazníkového šetření naší školy. Dotazník byl určen každému z rodičů a veškeré poskytnuté údaje byly zcela anonymní. Výstupy z dotazníků poslouží jako východisko pro inovaci školních vzdělávacích programů a pro zlepšení výchovně vzdělávacího procesu a podmínek výuky v naší škole.

Vyhodnocení naleznete zde


 Je čas zápisů do 1. třídy a letos poprvé probíhá zápis budoucích prvňáčků bez dětí. Předškoláci nebudou ve školkách systematicky připravováni a velká část přípravy se přenesla na rodiče. Vydavatelství NovaDida, spol. s r. o., které vydává nejen didaktické pomůcky pro mateřské, základní a střední školy, dává rodičům možnost si zdarma stáhnout e-book Chystáme se do 1. třídyPříručka byla sepsána ve spolupráci s pedagog.-psych. poradnou a je plná informací a nápadů jak pro rodiče předškoláků tak mateřské školy.

 Příručku si stáhněte ZDE.

 

Školu máme zavřenou, ale my neotálíme a pustili jsme se do malování přízemí, samozřejmě s dodržením veškerých hygienických zásad. Šatna a tělocvična již září novou bělobou a na nový kabátek se teď těší družina a chodba. Více v naší fotogalerii.

Jak říká naše známé přísloví, zdraví je ve všech aspektech života naší nejcennější devizou, není samozřejmé, proto je třeba o něj pečovat. Zajištěním zdravých podmínek a zdraví podporujícího prostředí může škola výrazně přispět k tomu, aby se děti vzdělávaly rády, a to ve zdravém prostředí a ve zdravé kondici. V projektu s Bovýskem kolem světa se děti formou přednášky, ochutnávky a dotazníků seznámily s pestrými druhy ovoce a zeleniny a po lekcích bruslení se nyní věnujeme plavání. Aktivně tak rozvíjíme schopnosti a dovednosti k osvojení zásad zdravého životního stylu a uvědomuje si zodpovědnost za své zdraví. Více v naší fotogalerii.

Se školou na golf
Česko sportuje
Čtení pomáhá
Ovoce a zelenina do škol
MAS Podlipansko
DM preventivní program Veselé zoubky
ARTOFOTO.cz © 2017 created by Grafiweb